Zapojte sa do Programu GO a získajte až 2.000 € späť!

Ako sa zapojiť do Programu GO?

Nakúpte u autorizovaného distribútora SAMM Slovakia s.r.o. v období od 1.1.2024 do 30.6.2024 najmenej 20ks pneumatík Goodyear, Dunlop, Fulda alebo Sava. Maximálny počet pneumatík v Programe GO je limitovaný dosiahnutím maximálnej odmeny 2.000 € v danom období na základe výpočtu
(počet ks x značka x odmena na 1ks).

Vykonajte registráciu v Programe GO (alebo sa prihláste). V profile uvidíte, či ste boli schválení a či spĺňate podmienky refundácie. V profile vám tiež budeme zobrazovať 1) , na koľko finančných prostriedkov máte nárok prostredníctvom refundácie.

Pri nákupe môžete kombinovať rozmery zakúpených pneumatík. Refundácia za každú pneumatiku bude počítaná podľa nasledujúcej tabuľky.

2024

Značka pneumatík
Veľkosť pneumatík Goodyear Dunlop Fulda / Sava
do 16” 3 € 2 € 1 €
od 17” 4 € 3 € 2 €

Konečné vyčíslenie Bonusových súm sa uskutoční ku dňu 30.6.2024 na základe Nákupov uskutočnených od 1.1.2024 do 30.6.2024, a takto prizanené Bonusy budú Účastníkovi programu vyplatené do 31.8.2024.

1) Výšku refundovanej čiastky si zobrazíte vo svojom profile.